WordPress.com – Kişisel Blog – Üyelik, Tasarım ve Logo

İnternet gittikçe hayatımızı kaplamaya devam ediyorken, kişisel olarak burada kendinizi yansıtmamızın da önemi artıyor.Kendimizi yansıtmamıza aracılık eden sosyal medyalardan sonra en güçlü seçenek; Kişisel Bloglar.Kişisel bloglar yazmak, bize bir çok büyük bir tecrübe kazandırıyor.Bunlardan en önemlileri belki de kişisel markanızı yaratmak, araştırma ve yazıya dökme tecrübesi.Gelin birlikte sıfırdan bir kişisel blog açalım.